ขั้นตอนการจ้างทำผลงาน CAI
http://www.caiprofess.com
เราช่วยให้ผลงานของท่านผ่านการประเมิน


 


  

ทำสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย CAI

   1. ส่งไฟล์เอกสารข้อมูล และรายละเอียดสำหรับทำสื่อ ที่อีเมลล์

       caiprofessdata@gmail.com

       หรือสอบถามรายละเอียดก่อนได้ครับ

   2. ทางเราจะประเมินราคาและแจ้งให้ทราบ

   3. แบ่งการส่งงาน ชำระค่าใช้จ่าย ประมาณ 2-5 ครั้ง

   4. การส่งงาน ทางเราจะส่งเป็นไฟล์ให้ท่านดาวน์โหลดทางอีเมลล์ครับ :: รายละเอียด
    งาน CAI ::
  

                   

รับทำ CAI


หน้าแรก (Home)

รับทำ caiรับทำ caiรับทำ caiรับทำ caiรับทำ caiรับทำ cai รับทำ caiรับทำ caiรับทำ cai

 Powered by www.caiprofess.com