http://www.caiprofess.com เนื้อหาบทเรียน CAI
เราช่วยให้ผลงานของท่านผ่านการประเมิน


 

 

 

 

CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในส่วนของเนื้อหาบทเรียน

- งาน CAI หลักทั้งหมดสร้างจากโปรแกรม Adobe Creative Cloud

   (Flash, Audition, Photoshop)

- ออกแบบงาน CAI สวยงาม ได้มาตรฐานงานคุณภาพ

   เน้นลูกเล่นและความน่าสนใจ

- Interactive โต้ตอบกับผู้เรียน

- กำหนด Animation ภาพ หรือตัวอักษร เพื่อสร้างความน่าสนใจ

- มีเสียงบรรยายที่สัมพันธ์กับ Animation ของภาพหรือตัวอักษร

- มี Volume ปรับความดังของเสียง

- มีปุ่มควบคุมการหยุด/เล่น ภาพ Animation

- มีปุ่มเลือกไปยังหน้าที่ต้องการได้

- รูปแบบหรือสไตล์ของงาน CAI ไม่ซ้ำกับงาน CAI อื่น

- มีรูปแบบการสอน CAI เป็นแบบไฟล์วิดีโอการใช้งาน
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์

  โดยแสดงการใช้เม้าส์คลิกที่คำสั่งต่าง ๆ ตามขั้นตอนของการใช้
  โปรแกรม


- งาน CAI ของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดนิ่ง
  เพื่อผลงานที่ดีมีคุณภาพ      

 


 :: รายละเอียด
    งาน CAI ::
  

                      

รับทำ CAI

หน้าแรก (Home)ติดต่อ-สอบถาม รายละเอียด งาน CAI
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ติดต่อคุณหนึ่ง

( พลากร ตนพยอม )

โทร. 093-2857771

LINE ID :  cai999

Email :  caiprofessdata@gmai.com
รับทำ caiรับทำ caiรับทำ caiรับทำ caiรับทำ caiรับทำ cai รับทำ caiรับทำ caiรับทำ cai

Powered by www.caiprofess.com