รับทำ cai

รับทำ cai
 รับทำโปรแกรม cai สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ
   เสียงบรรยาย แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบฝึกหัดประจำบทเรียน จับคู่ โยงเส้น เติมคำ ฯลฯ

รับทำ cai รับทำวิดีโอพรีเซ็นเทเชั่น video presentation
รับทำ cai รับทำบทเรียนสำเร็จรูป จัดองค์ประกอบ ปรับแต่ง เนื้อหา และรูปภาพ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word
รับทำ cai รับทำ การ์ตูนอะนิเมชั่น
รับทำ cai รับทำโปรแกรม E-book แสดงภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ เสียงบรรยาย แบบฝึกหัด จับคู่ โยงเส้น เติมคำ ฯลฯ
 

รับทำ cai ++ ทางเราไม่มีจำหน่ายผลงานที่ทำเสร็จแล้ว ++
รับทำ cai ++ เรามีประสบการณ์การทำสื่อบทเรียน CAI มากกว่า 10 ปี ++

รับทำ cai ++ สร้างงาน CAI ด้วย Adobe Flash และโปรแกรมจาก Adobe Creative Cloud 

 รับทำ caiรับทำ caiรับทำ caiรับทำ caiรับทำ caiรับทำ caiรับงานทุกจังหวัดทั่วประเทศครับ รับทำ caiรับทำ caiรับทำ caiรับทำ caiรับทำ cai


 


ติดต่อ-สอบถาม รายละเอียด
รับทำ CAI คุณภาพ

คุณหนึ่ง (พลากร  ตนพยอม)

โทร. 086-7285121 (TRUE) 

093-2857771 (AIS)

Email :  caiprofessdata@gmail.com


LINE ID :  cai999รับทำ cai     รับทำ cai

+++ รับผิดชอบและแก้ไขงานจนงานเสร็จสมบูรณ์ครับ +++
 
... รับทำ CAI ทุกจังหวัดทั่วประเทศครับ ...

สื่อการเรียน การสอน CAI สร้างงานจากโปรแกรม flash ครับ
 :: Menu Link รายละเอียดงาน CAI::   


รับทำ CAI, บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลงานคุณภาพผ่านการประเมิน

แบบฝึกหัด/ฝึกทักษะ CAI
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

รับทำ CAI, บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลงานคุณภาพผ่านการประเมิน

แบบทดสอบ CAI
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

รับทำ CAI, บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลงานคุณภาพผ่านการประเมิน

เนื้อหาบทเรียน CAI
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

รับทำ CAI, บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลงานคุณภาพผ่านการประเมิน
ราคาค่าจัดทำ CAI
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ
Contact Us
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
รับทำ CAI, บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลงานคุณภาพผ่านการประเมิน
ขั้นตอน
การรับทำสื่อมัลติมีเดีย CAI

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

รับทำ CAI, บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลงานคุณภาพผ่านการประเมิน

ผลงาน
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสื่อการเรียน การสอน CAI
ตัดต่อเสียงด้วย Audition


รับทำ caiรับทำ caiรับทำ caiรับทำ caiรับทำ cai ภาพตัวอย่างงาน CAI บางส่วน การันตีผลงานคุณภาพ  
เราช่วยให้งานของท่านผ่านการประเมิน
 รับทำ caiรับทำ caiรับทำ caiรับทำ caiรับทำ cai


       รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ       รับทำ cai, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ


       รับทำ cai, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ        รับทำ cai, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ


       รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ       รับทำ cai, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ


     รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ      รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ


         
   รับทำ cai, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ      รับทำ cai, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ


     
   รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ        รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ


      รับทำ cai, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ        รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ


รับทำ cai, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ     
รับทำ cai, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ


รับทำ cai, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ      รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ


       รับทำ cai, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ          รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ


    รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ
      รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ  


      รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ       รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ


       รับทำ cai, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ          รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ


  รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ 
        รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ


      รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ       รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ


      รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ       รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ


       รับทำ cai, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ         รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ


   
        รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ      รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ


    รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ
        รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ       รับทำ cai, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ          รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ


    รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ
        รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ


      รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ       รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ


       รับทำ cai, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ          รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ


    รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ
        รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ


      รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ       รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ


       รับทำ cai, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ          รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ


    รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ
        รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ


      รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ       รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ


      รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ       รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ


       รับทำ cai, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ          รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ


     รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ
        รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ


       รับทำ cai, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ          รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ


      รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ
        รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ


รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ        รับทำ CAI, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ

รับทำ cai, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ        รับทำ cai, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ


รับทำ cai, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ        รับทำ cai, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ

รับทำ cai, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ        รับทำ cai, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรเจคจบ


รับทำ cai หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

รับทำ cai, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำ ebook, รับทำโปรเจคจบ        รับทำ cai, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำ ebook, รับทำโปรเจคจบ

รับทำ cai, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำ ebook, รับทำโปรเจคจบ        รับทำ cai, รับทำโปรเจ็คท์จบ, รับทำโปรเจ็กจบ, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำ ebook, รับทำโปรเจคจบ


- รับทำ cai สื่อการสอน CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  และสื่อมัลติมีเดีย
ภาพประกอบแสดง Animation
   หรือแบบสไลด์โชว์ตามความเหมาะสม
- รับออกแบบ และรับทำ แบบฝึกทักษะ งาน CAI
   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและสื่อมัลติมีเดีย รับทำ cai เกมส์จับคู่
   เติมคำ ตัวเลือก และอื่น ๆ
- รับออกแบบ และรับทำ cai แบบทดสอบ งาน CAI
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและสื่อมัลติมีเดีย แบบตัวเลือก
   แสดง สรุปผลคะแนน เปรียบเทียบคะแนนก่อน-หลังเรียน
   แสดงการผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์
- รับออกแบบ และรับทำ cai จากเนื้อหางาน CAI กลุ่มวิชาต่าง ๆ
   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและสื่อมัลติมีเดีย
   แสดงภาพการ์ตูนอะนิเมชั่น
   ประกอบเนื้อหา พร้อมเสียงบรรยาย พร้อมภาพประกอบ
   แสดงเป็นภาพสไลด์โชว์ ภาพวิดีโอ หรือภาพนิ่ง
   ตามความเหมาะสม
- รับออกแบบ และรับทำ cai ปุ่มประกอบบทเรียน CAI
   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและสื่อมัลติมีเดีย
   ได้แก่ปุ่มปรับความดังของเสียง ปุ่มแสดงภาพทั้งหมด
   ปุ่มแสดงเริ่มต้นหรือท้ายบทเรียน ปุ่มลิ้งค์ต่าง ๆ
- รับทำ CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
   และสื่อมัลติมีเดีย
ที่เป็นนิทาน การ์ตูนอะนิเมชั่น
- รับทำ CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
   และสื่อมัลติมีเดีย
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
   และรับทำ CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
   และสื่อมัลติมีเดีย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
- รับทำ cai ออกแบบและเขียนโปรแกรมคำนวณต่าง ๆ
   ออกแบบ สร้างเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์
- รับทำ E-book ด้วย Flash และบทเรียนสำเร็จรูปด้วย Word

บทความเกี่ยวกับ CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
และสื่อมัลติมีเดีย

CAI ย่อมาจาก computer-aided instruction หรือ

computer assissted instruction (การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย)

CAI หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ
การสร้างโปรแกรมบทเรียนหรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมี
ภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม
ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล

CAI ถือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน
แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (Computer Assisted Instruction : CAI)
 
เราสามารถนำเสนอเนื้อหาบทเรียนในรูปของสื่อมัลติมีเดียทางคอมพิวเตอร์
โดยมีการออกแบบให้มีกิจกรรม ที่ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับบทเรียน
ได้อย่างมีความหมาย รวมทั้งการจัดให้มีผลป้อนกลับโดยทันที
ให้กับผู้เรียน เมื่อผู้เรียนตรวจสอบความเข้าใจของตน
จากการทำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว
รูปแบบการเรียนนี้ มักจะได้รับการบันทึกไว้บนแผ่นซีดีรอม
โดยเรียกบทเรียนในลักษณะนี้ว่า CAI (คอมพิวเตอร์ช่วยสอน)

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาจากภาษาอังกฤษว่า Computer Assisted
Instruction
: CAI หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอสื่อประสม
(Multimedia) ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ
ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์และเสียง เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน
ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
(Interaction) กับบทเรียน พร้อมทั้งได้รับผลย้อนกลับ (Feedback)
อย่างทันทีทันใด รวมทั้งสามารถประเมิน และตรวจสอบความเข้าใจ
ของผู้เรียนได้ตลอดเวลา โดยมีเป้าหมายสำคัญ ในการเป็นบทเรียน
ที่ช่วยให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูด
ความสนใจของผู้เรียน และกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้


ประเภทของ CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

จุดประสงค์การทำ CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อเป็นสื่อช่วยสอน
ใช้สอนเสริมจากการสอนในชั้นเรียนปกติ หรือให้ผู้เรียนใช้ค้นคว้า
เรียนรู้ด้วยตนเอง การออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงมีความแตกต่างกันไป
โดยทั่วไปจะผลิต CAI เพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ได้ดังนี้
(มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,  2551)

1.  การสอน (Tutorial Instruction) CAI เป็นโปรแกรมที่เสนอ
เนื้อหาความรู้เป็นเนื้อหาย่อย ๆ แก่ผู้เรียนในรูปแบบของข้อความ ภาพ เสียง
หรือทุกรูปแบบรวมกัน แล้วให้ผู้เรียนตอบคำถาม
เมื่อผู้เรียนให้คำตอบแล้วคำตอบนั้นจะได้รับการวิเคราะห์เพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับทันที แต่ถ้าผู้เรียนตอบคำถามนั้นซ้ำ และยังผิดอีก
ก็จะมีการให้เนื้อหาเพื่อทบทวนใหม่จนกว่าผู้เรียนจะตอบถูก
แล้วจึงตัดสินใจว่าจะยังคงเรียนเนื้อหาในบทนั้นอีก หรือจะเรียน
ในบทใหม่ต่อไป

2.  การฝึกหัด (Drills and Practice)
CAI
เป็นโปรแกรมฝึกหัดที่ไม่มีการเสนอเนื้อหาความรู้แก่ผู้เรียนก่อน
แต่จะมีการให้คำถาม หรือ ปัญหาที่ได้คัดเลือกมาจากการสุ่ม
หรือออกแบบมาโดยเฉพาะ โดยการนำเสนอคำถาม
หรือปัญหานั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อให้ผู้เรียนตอบแล้วมีการให้คำตอบ
ที่ถูกต้อง เพื่อการตรวจสอบยืนยัน
แก้ไขและพร้อมกับให้คำถามหรือปัญหาต่อไปอีก จนกว่าผู้เรียน
จะสามารถตอบคำถาม หรือแก้ปัญหานั้นจนถึงระดับที่น่าพอใจ
ดังนั้น ในการใช้ CAI คอมพิวเตอร์เพื่อการฝึกหัดนี้
ผู้เรียนจึงจำเป็นต้องมีความคิดรวบยอด และมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องราว และกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดีมาก่อน
แล้วจึงจะสามารถตอบคำถาม หรือแก้ปัญหาได้

3.  การจำลอง (Simulation)
CAI เป็นโปรแกรมที่จำลองความเป็นจริงโดยตัดรายละเอียดต่างๆ
หรือนำกิจกรรมที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาให้ผู้เรียนได้ศึกษานั้น
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พบเห็นภาพจำลองของเหตุการณ์
เพื่อการฝึกทักษะ และการเรียนรู้ได้ โดยไม่ต้องเสี่ยงภัย
หรือเสียค่าใช้จ่ายมากนัก
CAI เป็นโปรแกรมที่มิใช่เป็นการสอนเหมือนกับโปรแกรมการสอน
แบบธรรมดา ซึ่งเป็นการเสนอเนื้อหาความรู้ แล้วจึงให้ผู้เรียนทำกิจกรรม
แต่เป็นเพียงการแสดงให้ผู้เรียนได้ชมเท่านั้น

4.  เกมส์เพื่อการสอน  (Instructional Games)
การทำ CAI
โปรแกรมชนิดนี้กำลังเป็นที่นิยมกันมาก
เนื่องจากเป็นสิ่งที่กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความอยาก
เรียนรู้ได้โดยง่าย เพิ่มบรรยากาศในการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น
และช่วยมิให้ผู้เรียนเกิดอาการเหม่อลอย หรือฝันกลางวัน
ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเรียนเนื่องจากมีการแข่งขัน จึงทำให้ผู้เรียนต้อง
มีการตื่นตัวอยู่เสมอ

5.  การค้นพบ (Discovery)
การทำ CAI เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์
ของตนเองให้มากที่สุด โดยการเสนอปัญหา ให้ผู้เรียนลองผิดลองถูก

6.  การแก้ปัญหา (Problem-Solving)
การทำโดยใช้ CAI เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการคิด การตัดสินใจ
โดยมีการกำหนดเกณฑ์ให้ แล้วให้ผู้เรียนพิจารณาไปตามเกณฑ์นั้น
โปรแกรมเพื่อการแก้ปัญหาแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ
โปรแกรมที่ให้ผู้เรียนเขียนเอง และโปรแกรมที่มีผู้เขียนไว้แล้วเพื่อช่วย
ผู้เรียนในการแก้ปัญหา โดยที่คอมพิวเตอร์จะช่วยในการคิดคำนวณ
และหาคำตอบที่ถูกต้องให้

7.  การทดสอบ  (Tests)  
การทำโดยใช้ CAI เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทดสอบ
มิใช่เป็นการใช้เพียงเพื่อปรับปรุงคุณภาพของแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้
ของผู้เรียนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้สอนมีความ รู้สึกอิสระจากการผูกมัด
ทางกฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการทดสอบของ CAI ได้อีกด้วย

 


งาน CAI คุณภาพ ช่วยให้ผลงานของท่าน
ผ่านการประเมิน

++รับทำ cai ทุกจังหวัดทั่วประเทศครับ++

-   รับทำ CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
     และสื่อมัลติมีเดียสำหรับการพัฒนาด้าน
     การศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

-   รับทำ CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์เรียนรู้ด้วยตนเอง
     และสื่อมัลติมีเดีย
สำหรับเสริมสร้างประสบการณ์
    การเรียนรู้ของนักเรียน

-   รับทำ CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
     
สำหรับการเกิดทักษะการเรียนรู้

-   รับทำ CAI สื่อการเรียนการสอนสำหรับครู อาจารย์

-   รับทำ CAI สำหรับการเรียนรู้ได้ทุกเวลา
     
เสริมเพิ่มความรู้ในบทเรียน

-   รับทำ CAI สำหรับการให้นักเรียนใช้
     เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

-   รับทำ CAI ช่วยท่านทำโปรเจคจบ
    สำหรับความรู้เพิ่มเติมในการสร้างงาน CAI

-   รับทำ CAI สำหรับการวิเคราะห์
     รู้จักคิดและแก้ปัญหา

-   รับทำ CAI สำหรับการให้ผู้เรียน
    เกิดความเพลิดเพลินกับบทเรียน

-   รับทำ CAI  สื่อการสอนที่มีลูกเล่นมากกว่าหนังสือ

-  รับผลิตงาน CAI นิทานมัลติมีเดีย

-  รับทำ CAI งาน Presentation

-  รับทำ และออกแบบ CAI ตกแต่งบทเรียนสำเร็จรูป

    ด้วยโปรแกรม Word

-  รับผลิตสื่อมัลติมีเดีย อะนิเมชั่น โปรแกรม
    สำเร็จรูปทุกประเภท

 

_____________ข้อดี – ข้อจำกัด
______ของ CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

______________ข้อดีของ CAI

1. CAIช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้อันจะทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
(Active Learner)
ช่วยให้การเรียนการสอนมีบรรยากาศที่ดี
2.
CAIทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามอัตรา
ความสามารถ
ของตนเอง
อันเป็นการสนองตอบผู้เรียนแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่าง
กันได้เป็นอย่างดี
3. ความแปลกใหม่ของคอมพิวเตอร์จะช่วยเพิ่มความ
สนใจและความตั้งใจ ของผู้เรียนให้มีมากขึ้น
4.
CAIมีความสามารถในการเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์
ทำให้การออกแบบบทเรียนให้สนองตอบผู้เรียนแต่ละคน
ได้ และสามารถประเมินผลการเรียนของผู้เรียนได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
5.
CAIสามารถให้การเสริมแรงได้อย่างรวดเร็ว และมี
ระบบ โดยการให้ผลย้อนกลับทันทีในรูปของคำอธิบาย
สีสัน ภาพ และเสียง ซึ่งช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
6.
CAIช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
โดยช่วยให้การสอนมี คุณภาพสูงและคงตัว
7.
CAIช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเรียน
การสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปรับปรุงเนื้อหา
บทเรียน สามารถกระทำได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ว
8.
CAIทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้
โดยไม่มีข้อจำกัดในด้านเวลาและสถานที่
9.
CAIช่วยขยายขีดความสามารถของผู้สอน
ในการดูแลผู้เรียน ได้อย่างใกล้ชิด
เนื่องจากสามารถบรรจุข้อมูลได้ง่าย
และสะดวกในการนำออกไปใช้


        ++ รับทำ CAI คุณภาพ ช่วยให้ผลงานของท่าน
ผ่านการประเมิน ++

++ รับทำ cai ทุกจังหวัดทั่วประเทศครับ ++

 
ติดต่อ-สอบถาม
รายละเอียด รับทำ CAI คุณภาพ

ติดต่อ คุณหนึ่ง   (พลากร  ตนพยอม)

โทร.  086-7285121 (TRUE)
093-2857771 ( AIS)


Email :  caiprofessdata@gmail.com

LINE ID :  cai999

รับทำ cai

++ รับผิดชอบและแก้ไขงาน จนงานเสร็จสมบูรณ์ ++
            ... รับทำ CAI ทุกจังหวัดทั่วประเทศครับ ...

คลิกที่นี่ >> ดูผลงานอื่น ๆ ของ พลากร ตนพยอม 


ซีเอไอโพรเฟสดอทคอม 52 หมู่ 6 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

Powered by www.caiprofess.com