http://www.caiprofess.com ผลงานและประสบการณ์
เราช่วยให้ผลงานของท่านผ่านการประเมิน


 


>> ตัวอย่างผลงานสอน CD-Training การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

      ของ พลากร ตนพยอม

   บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด
   บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด และบริษัท รีไวว่า จำกัด

  cai cai cai cai
  cai cai cai cai

  cai caicai cai 
 cai cai cai cai
 cai cai cai cai
 cai cai cai cai
 cai cai cai cai
 cai cai cai cai
  cai cai cai cai
  cai cai cai


 :: รายละเอียด
    งาน CAI ::
  

                        

รับทำ CAI


หน้าแรก (Home)
  ติดต่อ-สอบถามรายละเอียดงาน CAI
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ติดต่อคุณหนึ่ง
( พลากร ตนพยอม )

โทร. 093-2857771

LINE ID :  cai999

Email :  caiprofessdata@gmail.com

รับทำ caiรับทำ caiรับทำ caiรับทำ caiรับทำ caiรับทำ cai รับทำ caiรับทำ caiรับทำ cai

Powered by www.caiprofess.com